Tisk

Probíhá automatická akustická kalibrace

Zvuk můžete nastavit tak, abyste dosáhli nejlepší akustiky v prostředí, kde televizor sledujete, a to změřením testovacího zvuku z televizoru pomocí mikrofonu v dálkovém ovládání. (Toto nastavení nemusí být v závislosti na modelu k dispozici.)
Modely, které podporují automatickou akustickou kalibraci, mají následující nastavení.
[Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Zvuk] — [Akustická auto kalibrace]

Vizuální znázornění automatické akustické kalibrace

Poznámka

 • Kalibrační efekty se budou lišit v závislosti na prostředí sledování.
 • Během měření bude z televizoru přehráván hlasitý testovací zvuk.
 • Během měření nezakrývejte otvor mikrofonu umístěný na konci dálkového ovládání.
 • Během měření nepohybujte dálkovým ovladačem. V opačném případě může dojít k nesprávným výsledkům měření.
 • Kalibraci provádějte, když je kolem vás ticho. Šum může mít za následek nesprávné měření.
 • Automatickou akustickou kalibraci není možné provést, pokud používáte sound bar. Změňte následující nastavení.
  [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Audio výstup] — [Reproduktor] — [TV reproduktory]
 1. Stiskněte tlačítko (Rychlá nastavení) na dálkovém ovládání a poté proveďte následující nastavení.
  [Nastavení] — [Zobrazení a zvuk] — [Zvuk] — [Akustická auto kalibrace] — [Nastavení kalibrace]
 2. Proveďte měření podle pokynů na obrazovce.
  Akustika bude automaticky upravena na základě výsledků měření vašeho prostředí sledování.
  Vizuální znázornění provádění automatické akustické kalibrace. Držte dálkové ovládání ve výšce hrudníku a namiřte mikrofon umístěný na konci dálkového ovládání směrem k televizoru.

Rada

Automatická akustická kalibrace může selhat v následujících případech.

 • Pokud během měření pohnete dálkovým ovládáním.
 • Pokud se během měření objeví jiné zvuky než testovací (například šum).