Tisk

Volba vstupů

Chcete-li použít zařízení (například přehrávač Blu-ray/DVD nebo jednotku USB disk) připojené k televizoru, nebo sledovat televizní program po použití ext. zařízení, musíte přepnout vstup.

Jestliže upravíte položky nebo přidáte aplikace, můžete k nim přejít z obrazovky pro výběr vstupu.

  1. Abyste zvolili připojené zařízení, opakovaně stiskněte tlačítko (Výběr vstupu).
    Případně stiskněte tlačítko (Výběr vstupu), pomocí tlačítek (Vlevo) / (Vpravo) vyberte připojené zařízení a potom stiskněte tlačítko (Zadat).

Poznámka

  • Pokud ke vstupu HDMI nejsou připojena žádná zařízení, vstup HDMI se v části [Nabídka vstupů] nemusí zobrazovat.

Úprava položek vstupu

  1. Stiskněte tlačítko (Výběr vstupu).
  2. Stiskněte tlačítko (Vpravo) (nebo tlačítko (Vlevo) v závislosti na zvoleném jazyce menu televizoru) a vyberte položku (Změnit).
  3. Vyberte aplikaci, vstup nebo zařízení, které chcete zobrazit nebo skrýt.
  4. Vyberte možnost [Zavřít].

Rada

  • Pokud chcete změnit pořadí nebo skrýt zobrazenou položku, stiskněte tlačítko (Nahoru) na dálkovém ovládání, když je daná položka zvýrazněná, čímž se zobrazí možnosti [Přemístit] a [Skrýt]. Když vyberete možnost [Přemístit], použijte k přesunu položky do požadované pozice tlačítko (Vlevo) / (Vpravo) na dálkovém ovládání a poté na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko (Zadat).
  • Na televizní vysílání můžete jednoduše přepnout stisknutím tlačítka TV na dálkovém ovládání.