Tisk

Jak fungují kontrolky LED

Pomocí LED kontrolek můžete zkontrolovat stav televizoru.

Obrázek znázorňující umístění LED kontrolek. Jsou uvedené v pořadí A a B zleva.

  1. LED kontrolka hlasové funkce (Na levé straně spodní části televizoru. Jen u televizorů s vestavěným mikrofonem.*)
  2. LED kontrolka Funkční odezva (Uprostřed spodní části televizoru.)

* Vestavěný mikrofon nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti, modelu nebo jazyce.

LED kontrolka hlasové funkce

Svítí nebo bliká, když detekuje „Ok Google“ a televizor komunikuje se serverem. Způsob fungování této LED kontrolky je závislý na stavu komunikace se serverem.

Poznámka

  • Vestavěný mikrofon na televizoru můžete používat, když je funkce Spínač vestavěného mikrofonu zapnutá. Informace o umístění přepínače vestavěného mikrofonu najdete v dokumentu Referenční příručka dodaném s televizorem.
  • Poté, co stisknete tlačítko MIC/Asistent Google na dálkovém ovládání a dokončíte aktivaci vestavěného mikrofonu na televizoru, se bude LED kontrolka hlasových funkcí rozsvěcovat žlutě při vypnutém vestavěném mikrofonu na televizoru (je-li uvedená funkce zapnutá, rozsvěcuje se žlutě LED kontrolka Funkční odezva).

LED kontrolka Funkční odezva

„Rozsvěcí“ nebo „bliká“ bíle, pokud se televizor zapíná, když přijímá signály z dálkového ovládání nebo pokud aktualizuje software pomocí paměťového zařízení USB.
Pokud je zapnuta funkce [Zjišťování příkazu „Ok Google“], rozsvítí se žlutě. (Jen u televizorů s vestavěným mikrofonem*)
* Vestavěný mikrofon nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti, modelu nebo jazyce.
Pokud je Spínač vestavěného mikrofonu zapnutý, rozsvěcuje se žlutě. (pouze u televizorů s vestavěným mikrofonem*)
* Vestavěný mikrofon nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti, modelu nebo jazyce.