Tisk

Nabídka Home

Obrazovka, která se zobrazuje po stisknutí tlačítka HOME/(DOMŮ) na dálkovém ovládání, se nazývá nabídka Home. Pomocí nabídky Home můžete vyhledávat obsah a vybírat doporučený obsah, aplikace a nastavení.

Položky zobrazené v nabídce Home závisí na tom, zda je na televizoru nastaven účet Google.
(V závislosti na vašem modelu/oblasti/zemi nemusí být některé funkce k dispozici. Vyobrazení slouží pouze k referenčním účelům. Od skutečného obsahu obrazovky se mohou lišit.)

(A) Nabídka Home za stavu, kdy je v televizoru nastaven účet Google
Vzhled obrazovky Home, je-li nastaven účet Google
(B) Nabídka Home za stavu, kdy v televizoru není nastaven účet Google
Vzhled obrazovky Home, není-li nastaven účet Google

Nastavení účtu Google a sledování televizoru

Jestliže televizor připojíte k internetu a nastavíte účet Google, můžete do televizoru nainstalovat požadované aplikace a prohlížet videa z internetu nebo používat hlasové příkazy k vyhledávání obsahu.

Používání televizoru bez nastavení účtu Google

I v případě, že jste účet Google nenastavili, můžete sledovat televizní vysílání a/nebo prohlížet obsah ze zařízení připojených k televizoru, jako je například přehrávač Blu-ray. Pokud svůj televizor připojíte k internetu, můžete používat také internetové streamovací služby, jejichž seznam je zobrazen v nabídce Home.

Poznámka

 • Chcete-li pouze sledovat televizní vysílání a účet Google nastavit později, použijte k tomu funkci Google TV v nabídce Home nebo v nabídce nastavení.
 • Pokud účet Google odstraníte, bude obnoveno výchozí tovární nastavení televizoru.

Rada

 • V závislosti na nastaveních televizoru se nabídka Home bude zobrazovat při zapnutí televizoru. Změníte-li následující nastavení, můžete změnit také obsah obrazovky, který se zobrazuje při zapnutí televizoru, na zobrazení kanálu televizního vysílání nebo na zobrazení externího vstupu, jako například HDMI, který jste sledovali před vypnutím televizoru.
  1. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko (Rychlá nastavení).
  2. Vyberte položku [Chování po zapnutí] a potom položku [Naposledy použitý vstup].

  Při příštím zapnutí televizoru se zobrazí kanál televizního vysílání nebo externí vstup, jako například HDMI, který jste sledovali před vypnutím televizoru.

  Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

 • Další informace najdete v části „Časté dotazy“ na webu podpory společnosti Sony.
  Časté dotazy k řešení potíží