Tisk

Použití uživatelské příručky

Tato uživatelská příručka vysvětluje, jak používat tento televizor. Při instalaci televizoru vám mohou pomoci dokumenty Průvodce nastavením s popisem instalace televizoru a Referenční příručka s technickými údaji a informacemi o montáži televizoru na stěnu.

Verze uživatelské příručky

Existují dvě verze uživatelské příručky: vestavěná verze a online verze. Online uživatelská příručka zahrnuje nejnovější informace.
Online uživatelská příručka se automaticky zobrazí, když je televizor připojen k internetu. V opačném případě se zobrazí vestavěná uživatelská příručka.

Poznámka

  • Abyste mohli používat nejnovější funkce popsané v uživatelské příručce, může být nezbytné aktualizovat software televizoru. Podrobnosti o aktualizacích softwaru najdete na stránce Aktualizace softwaru.
  • V závislosti na datu výroby nebo modelu televizoru, zemi nebo oblasti se názvy nastavení v této uživatelské příručce mohou lišit od názvů zobrazených na televizoru.
  • Obrázky a ilustrace použité v uživatelské příručce se mohou lišit v závislosti na modelu televizoru.
  • Vzhled a technické údaje se mohou změnit bez upozornění.
  • Uživatelská příručka obsahuje popisy společné pro všechny modely/oblasti/země. Některé popisy funkcí se na vás nemusí vztahovat v závislosti na vašem modelu/oblasti/zemi.

Rada

  • Chcete-li zjistit, zda je váš televizor vybaven některou z funkcí popsaných v uživatelské příručce, nahlédněte do dokumentu Referenční příručka nebo na webovou stránku Sony.
  • Tato uživatelské příručka je určena pro všechny oblasti/země. Některé popisy v ní obsažené pro určité oblasti nebo země neplatí.