Tisk

Funkce pro usnadnění přístupu

Tento televizor je vybaven funkcemi k usnadnění přístupu v nabídce [Usnadnění], například funkcí převádějící text zobrazovaný na obrazovce na řeč, funkcí přibližování textu pro snazší čtení a funkcí titulků.

Poznámka

 • V závislosti na vašem modelu/oblasti/zemi nemusí být některé funkce k dispozici.

Chcete-li nakonfigurovat nastavení funkcí poskytujících pomoc uživateli, stiskněte tlačítko (Rychlá nastavení) na dálkovém ovládání a vyberte položky [Nastavení] — [Systém] — [Usnadnění].

Funkce [Usnadnění] nabízí rychlý přístup pomocí zástupce, takže ji můžete zapnout nebo vypnout stisknutím a přidržením tlačítka (Ztlumit) na dálkovém ovládání po dobu 3 sekund.

Rada

 • Pro změnu rychlého přístupu vyberte možnost [Zkratka přístupnosti] v nabídce [Usnadnění], povolte [Aktivovat zkratku přístupnosti] a změňte funkci v nabídce [Služba ovládaná zkratkou].
 • Vyberete-li možnost [Výukový program usnadnění] v nabídce [Usnadnění], můžete se seznámit s funkcemi uživatelského přístupu, které jsou televizorem podporovány. (Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu k dispozici.)
 • Chcete-li používat funkci převádění textu na řeč s uživatelskou příručkou, otevřete uživatelskou příručku na webu podpory společnosti Sony prostřednictvím počítače nebo chytrého telefonu.
 • Více informací o přístupnosti získáte na webu podpory společnosti Sony.

  https://www.sony.net/A11y.GoogleTV/
  kód pro web podpory společnosti Sony

  https://www.sony.net/A11y.GoogleTV/