Udskriv

Udførelse af akustisk, automatisk kalibrering

Du kan korrigere lyden til den bedste akustik for det miljø, du ser tv i, ved at bruge mikrofonen på fjernbetjeningen til at måle en testlyd fra tv'et. (Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af model).
Modeller, der understøtter akustisk, automatisk kalibrering har følgende indstilling.
[Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lyd] — [Akustisk automatisk kalibrering]

Visuel gengivelse af akustisk, automatisk kalibrering

Bemærk

 • Virkningerne af kalibreringen varierer afhængigt af de omgivelser, du ser tv i.
 • Der afspilles en høj testlyd fra tv'et under målingen.
 • Bloker ikke mikrofonåbningen i enden af fjernbetjeningen under måling.
 • Bevæg ikke fjernbetjeningen under måling. Det kan medføre forkerte målinger.
 • Udfør kalibreringen, når omgivelserne er stille. Støj kan medføre forkerte målinger.
 • Akustisk automatisk kalibrering kan ikke udføres, hvis du bruger en soundbar. Skift følgende indstilling.
  [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Højttaler] — [TV-højttaler]
 1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter følgende indstillinger.
  [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lyd] — [Akustisk automatisk kalibrering] — [Kalibreringsopsætning]
 2. Udfør målingen ved at følge instruktionerne på skærmen.
  Akustikken korrigeres automatisk baseret på måleresultaterne for de omgivelser, du ser tv i.
  Visuel gengivelse af udførelsen af akustisk automatisk kalibrering. Hold fjernbetjeningen i højde med brystet, og ret mikronen i enden af fjernbetjeningen mod tv'et for at måle.

Tip

Akustisk automatisk kalibrering mislykkes muligvis i følgende tilfælde.

 • Hvis fjernbetjeningen flyttes under målingen
 • Hvis der er andre lyde end testlyden (f.eks. støj) under målingen