Udskriv

Valg af indgange

Hvis du vil bruge enheder (f.eks. en Blu-ray/dvd-afspiller eller et USB-flashdrev), der er sluttet til tv'et, eller se tv efter brug af sådanne enheder, skal du skifte indgang.

Hvis du redigerer elementerne og tilføjer apps, kan du skifte til disse apps på skærmen til valg af indgang.

  1. Tryk flere gange på knappen (Valg af indgang) for at vælge den tilsluttede enhed.
    Du kan også trykke på knappen (Valg af indgang), bruge knapperne (Venstre)/(Højre) til at vælg en tilsluttet enhed og derefter trykke på knappen (Enter).

Bemærk

  • Hvis ingen enheder er sluttet til en HDMI-indgang, vises HDMI-indgangen muligvis ikke i [Indgangsmenu].

Redigering af indgangselementerne

  1. Tryk på knappen (Valg af indgang).
  2. Tryk på knappen (højre) (eller knappen (venstre) afhængigt af tv'ets displaysprog), og vælg (Rediger).
  3. Vælg den app/indgang/enhed, du vil vise eller skjule.
  4. Vælg [Luk].

Tip

  • Hvis du vil ændre rækkefølgen eller skjule et vist element, skal du trykke på knappen (Op) på fjernbetjeningen med dette element fremhævet; derefter vises [Flyt] og [Skjul]. Hvis du vælger [Flyt], skal du bruge (venstre) / (højre) på fjernbetjeningen til at flytte elementet til den ønskede position og derefter trykke på knappen (Enter) på fjernbetjeningen.
  • Du kan skifte til tv-udsendelse blot ved at trykke på knappen TV på fjernbetjeningen.