Udskriv

Varemærkeoplysninger

Vewd-logo

  • Vewd® Core. Copyright 1995-2021 Vewd Software AS. All rights reserved.

Bluetooth-logo

  • Bluetooth® ordmærket og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc., og enhver anvendelse af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber er under licens.

  • Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Direct® er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
  • Logoet Wi-Fi CERTIFIED™ er et certificeringsmærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

  • Disney+ og alle mærker og logoer er varemærker tilhørende Disney Enterprises, Inc.; anvendt med tilladelse.

  • Amazon, Prime Video og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dettes associerede selskaber.

  • BRAVIA og BRAVIA XR er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dennes datterselskaber.

  • Alle andre varemærker er tilhørende deres respektive ejere.