Udskriv

Tilslutningsstik

De tilgængelige stiktyper og -former varierer afhængigt af tv'et.
Se Installationsvejledning (trykt vejledning) for placeringen af stikkene.

StikBeskrivelse
Billede af USB HDD REC-porten
USB HDD REC
Tilslutter til USB HDD-enheden eller digitalkamera/videokamera/USB-lagermedie.
USB-HDD-optagefunktionen er kun tilgængelig i begrænsede områder/lande/TV-modeller.
Billede af AV IN-stikket
AV IN
Tilslutter til VCR/udstyr til videospil/dvd-afspiller/videokamera/ekstern boks.*1
Brug et analogt mellemkabel (medfølger ikke) til en komposittilslutning.
*1 Brug en SCART-RCA-adapter og et analogt mellemkabel til en ekstern enhed, der kun har SCART AV-udgang.
Se Tilslutning af en Blu-ray- eller dvd-afspiller for at få mere at vide om det analoge mellemkabels form.
Billede af hovedtelefonstik
(hovedtelefon)
Tilslutter til hovedtelefonstikket, så der kan høres lyd fra tv'et. Understøtter kun 3-polet stereoministik.

Bemærk

 • Der kan ikke udsendes lyd fra hovedtelefonerne og tv'ets højttalere på samme tid.
Billede af HDMI IN-stikket.
HDMI IN
Tilslutter til HDMI-enheden. HDMI-interfacet kan overføre digital video og lyd på et enkelt kabel. For at se 4K-indhold af høj kvalitet skal du tilslutte et Førsteklasses HDMI‐højhastighedskabel/‐kabler og følge vejledningen på skærmen for at indstille [HDMI-signalformat] for HDMI IN-porten.
Billede af HDMI IN SUPPORT 8K eller 4K 120p-porten
HDMI IN (8K, 4K 120 Hz)
Hvis du bruger en HDMI-enhed, der understøtter videoudgang i 8K eller 4K 100/120 Hz, skal du tilslutte Ultrahøjhastigheds HDMI-kabelt og følge vejledningen på skærmen for at indstille [HDMI-signalformat] for HDMI IN-porten.

Bemærk

 • Support af 4K 100 Hz afhænger af dit land/område.
Billede af HDMI IN SUPPORT 8K eller 4K 120p-porten
HDMI IN (4K 120 Hz)
Hvis du bruger en HDMI-enhed, der understøtter videoudgang i 4K 100/120 Hz, skal du tilslutte Ultrahøjhastigheds HDMI-kabelt og følge vejledningen på skærmen for at indstille [HDMI-signalformat] for HDMI IN-porten.

Bemærk

 • Support af 4K 100 Hz afhænger af dit land/område.
Billede af HDMI IN eARC/ARC-portenBillede af HDMI IN ARC-porten
HDMI IN (eARC/ARC)
For at tilslutte et lydsystem, der understøtter eARC (Enhanced Audio Return Channel) eller ARC (Audio Return Channel), skal du tilslutte til HDMI-porten mærket "eARC/ARC" på tv'et. Det er en funktion, der sender lyd til et lydsystem, der understøtter eARC/ARC, via et HDMI-kabel. Hvis lydsystemet ikke understøtter eARC/ARC, skal du forbinde med DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Billede af DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-stik
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Tilslutter til et lydsystem med optisk lydindgangsstik.
Ved tilslutning af et lydsystem, der ikke er kompatibelt med ARC, vha. et HDMI-kabel, skal du slutte et optisk lydkabel til DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) for at udsende digital lyd.
Billede af ANTENNA-stikket
(RF-indgang)
Tilslutter til kabel/antenne/ekstern boks.

Bemærk

 • Ved tilslutning af kablet til kabel-/antenneindgangen skal du kun spænde med fingrene, da for hård spænding af tilslutningen kan beskadige tv'et.
Billede af MAIN/SUB-stikket
(satellitindgang)
Tilslutter til satellitindgang.
Tilslutningstrin: SUB.MAIN → antenne.
Ved SUB.-stik skal du kun tilslutte, når du bruger twin tuner-funktion med undtagelse af Single Cable Distribution EN50494 (afhænger af model).
Billede af LAN-port
LAN
Tilslutter til en router.
Tilslutter til internettet vha. et LAN-kabel.
Billede af CAM-slot
CAM (Conditional Access Module)
Giver adgang til betalings-tv-tjenester. Se betjeningsvejledningen, der følger med dit CAM for at få flere oplysninger.

Bemærk

 • Sæt ikke smart-kortet direkte i tv'ets CAM-plads. Det skal sættes i Conditional Access Module fra en autoriseret forhandler.
 • CAM understøttes ikke i visse lande/områder. Spørg en autoriseret forhandler.
 • En CAM-meddelelse kan blive vist, når du skifter til et digitalt program efter brug af internetvideoen.
 • Fjern kun dummy-kortet og afdækningen (tilgængelighed afhænger af tv-model) fra tv'ets CAM-slot for at isætte et smart-kort monteret i CAM.
Billede af CENTER SPEAKER IN-stikket
CENTER SPEAKER IN
Hvis du vil bruge tv'ets højttaler som centerhøjttaler, skal du slutte udgangen fra din AV-modtager til CENTER SPEAKER IN på dit tv.
For at bruge tv-højttalerne som centerhøjttaler skal du trykke på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen og derefter vælge [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Højttaler] — [Lydsystem].

Bemærk

 • Før tilslutning af kabler skal du fjerne netledningen fra både tv'et og AV-modtageren.
 • Hvis du ikke bruger CENTER SPEAKER IN-stikket eller S-CENTER SPEAKER IN​-indgangen, skal du ændre følgende indstillinger for at forhindre støj fra højttalerne.
  Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og deaktiver [TV-center højttaler-tilstand] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput].
Billede af S-CENTER SPEAKER IN-stikket
S-CENTER SPEAKER IN​
Forbinder tv'et og en lydenhed med et S-CENTER OUT-udgangsstik ved hjælp af et Kabel til TV-center højttaler-tilstand. Husk først at tage netledningen ud af tv'et og den lydenhed, der skal forbindes.
Se Brug af tv'et som en centerhøjttaler (kun modeller med TV-center højttaler-tilstand) for at få flere oplysninger.

Bemærk

 • Hvis du ikke bruger CENTER SPEAKER IN-stikket eller S-CENTER SPEAKER IN​-indgangen, skal du udføre følgende trin for at forhindre støj fra højttalerne.
  Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og deaktiver [TV-center højttaler-tilstand] i [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput].