Udskriv

Visning af billeder i 4K-opløsning

Du kan tilslutte et digitalkamera eller videokamera, der understøtter HDMI 4K-output, til HDMI IN på tv'et for at få vist billeder, der er gemt på kameraet, i høj opløsning. Du kan også få vist billeder, der er gemt på tilsluttede USB-enheder eller dit hjemmenetværk, i høj opløsning. Et billede med en opløsning på 4K eller højere kan vises i 4K-opløsning (3840×2160).

Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af dit område/land.

Illustration af billeder fra forskellige enheder vist på tv'et
 1. Digitalkamera
 2. Videokamera
 3. USB-enhed
 4. Netværksenhed

Sådan ser du billeder gemt på en USB-enhed eller en netværksenhed i 4K-opløsning

 1. Slut USB-enheden eller netværksenheden til tv'et.
 2. Tryk på knappen HOME/(HOME), vælg Apps i menuen Home, og vælg derefter [MedieafsPiller].
  Hvis den medfølgende fjernbetjening har en knap af typen APPS, kan du trykke på knappen APPS.
 3. Vælg USB-enhedens eller netværksenhedens navn.
 4. Vælg mappen, og vælg derefter den fil, der skal afspilles.

Sådan åbnes billeder gemt på et digitalkamera eller videokamera

 1. Slut et digitalkamera eller videokamera, der understøtter HDMI-output, til HDMI IN-stikket på tv'et vha. et HDMI-kabel.
 2. Tryk flere gange på knappen (Valg af indgang) for at vælge den tilsluttede enhed.
 3. Indstil den tilsluttede enhed til 4K-output.
 4. Start afspilning på den tilsluttede enhed.

Sådan kontrolleres understøttede filformater

Sådan vises billeder i 4K-opløsning med højere kvalitet

Du kan indstille HDMI-signalformat til Forbedret format for at se billeder i 4K-opløsning med højere kvalitet.

Du kan få oplysninger om Forbedret format eller ændring af indstillinger på siden Indstillinger for visning af billeder via HDMI-indgang med højere kvalitet.

Bemærk

 • 3D-billeder kan ikke vises.
 • Hvis du ændrer billedet ved at trykke på knappen (venstre) / (højre), kan det tage lidt tid, før det bliver vist.