Udskriv

Kanaler & Indgange

  1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — den ønskede indstilling.

Tilgængelige indstillinger

[Kanaler]
Konfigurerer indstillingerne relateret til modtagelse af udsendelser. Du kan også konfigurere indstillingerne relateret til modtagelse af satellitudsendelser.
Indstilling af digitale kanaler
Modtagelse af digitale udsendelser
Indstilling af din satellit
Modtagelse af satellitudsendelser
Sortering af kanaler eller redigering af kanallisten
Sortering eller redigering af kanalerne
[Præferencer (Kanaler)]
Konfigurerer [Undertekst-indstillinger] og [Lydindstillinger (Udsendelse)].
[Infobanner]
Vis programoplysninger ved kanalskift.
[Eksterne indgange]
Konfigurerer indstillingerne for de eksterne indgange og BRAVIA Sync.
Se BRAVIA Sync-kompatible enheder for at få flere oplysninger om BRAVIA Sync.
[Opsætning af optagelsesenhed]
Konfigurerer indstillingerne for USB HDD-enheder til optagelse. (Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af model/område/land).
[TV-knap til genvej]
Hvis en ekstern indgang, f.eks. en tilsluttet tuner, er indstillet, vises den, når der trykkes på tv-knappen på fjernbetjeningen.