Udskriv

System

  1. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] — [System] — den ønskede indstilling.

Bemærk

  • Visse indstillinger vises muligvis ikke og er muligvis ikke tilgængelige afhængig af indstillingerne på tv'et.

Tilgængelige indstillinger

[Hjælpefunktioner]
Gør det muligt at konfigurere indstillingerne for adgang til funktioner og tjenester, der gør det nemmere for brugerne at bruge deres enheder.
[Om]
Viser oplysninger om tv'et.
Her kan du nulstille tv'et.
[Dato og klokkeslæt]
Konfigurerer det aktuelle klokkeslæt og den automatiske urvisning.
[Sprog/Language]
Gør det muligt at vælge menusprog. Det valgte menusprog indstiller også talegenkendelsessproget.
[Tastatur]
Gør det muligt at konfigurere indstillingerne for skærmtastaturet.
[Lagerplads]
Gør det muligt at redigere de indstillinger, der er relevante for datalagring.
[Pauseskærm]
Konfigurerer det, der vises på skærmen, når tv'et ikke betjenes i et vist tidsrum under visning af andet indhold end udsendelser og videoer.
[Strøm og energi]
Konfigurerer indstillingerne relateret til energibesparelse og tv'ets startskærm.
[Cast]
Konfigurerer betjeningstilladelserne ved udsendelse fra en ekstern enhed.
[Genstart]
Genstarter tv'et.
[Forældrekontrol]
Konfigurerer indstillingerne for børnelås med henblik på begrænsning af brugen af elementer, f.eks. [Kanaler & Eksterne indgange], [Apps] og [Skærmtid].
[LED-indikator]
Konfigurerer indstillingerne for [Driftssvar] og [Stemmeregistreringsstatus]*. (Den viste menu varierer afhængig af model).
[Lyd]
Konfigurerer indstillingen af [Systemlyde].
[Apple AirPlay og HomeKit]
Konfigurerer indstillingerne for Apple AirPlay og HomeKit.
[Indledende opsætning]
Indstiller de grundlæggende funktioner som f.eks. netværk og kanaler til brug for første gang.
[Indstillinger for butikstilstand]
Gør det muligt at forbedre visningen til brug i butikker ved f.eks. at vælge indstillingen [Demotilstand].

* Kun på tv'er med indbygget mikrofon