Udskriv

Intet billede fra en tilsluttet enhed.

  • Tænd den tilsluttede enhed.
  • Kontrollér kabelforbindelsen mellem enheden og tv'et.
  • Tryk på knappen (Valg af indgang) for at få vist en liste over indgange, og vælg derefter den ønskede indgang.
  • Isæt USB-enheden korrekt.
  • Sørg for, at USB-enheden er formateret korrekt.
  • Betjening garanteres ikke for alle USB-enheder. Betjeningen kan variere, afhængigt af USB-enhedens funktioner eller de videofiler, der afspilles.
  • Skift HDMI-signalformatet for den HDMI-indgang, der ikke viser et billede, til standardformat. Tryk på knappen (Hurtige indstillinger) på fjernbetjeningen, og vælg derefter [Indstillinger] [Kanaler & Indgange] — [Eksterne indgange] — [HDMI-signalformat] — den HDMI-indgang, du vil indstille.