• Top
  • Fejlfinding
  • Tilsluttede enheder
  • En ekstern enhed (f.eks. en kabel-/satellitboks) kan ikke betjenes vha. tv'ets fjernbetjening. (Kun modeller, der er kompatible med kabel-/satellitboksbetjening)

Udskriv

En ekstern enhed (f.eks. en kabel-/satellitboks) kan ikke betjenes vha. tv'ets fjernbetjening. (Kun modeller, der er kompatible med kabel-/satellitboksbetjening)

Modeller, der er kompatible med betjening af kabel-/satellitboks, har [Opsætning af styring af Kabel-/satellitboks] i [Indstillinger] — [Kanaler & Indgange] — [Eksterne indgange].

  • Kontrollér, at tv'et understøtter den eksterne enhed.
  • Hvis du trykker på en knap på fjernbetjeningen og holder knappen nede, udføres handlingen muligvis ikke. Forsøg i stedet at trykke flere gange på knappen.
  • Visse knapper fungerer muligvis ikke afhængig af de eksterne enheder.
  • Top
  • Fejlfinding
  • Tilsluttede enheder
  • En ekstern enhed (f.eks. en kabel-/satellitboks) kan ikke betjenes vha. tv'ets fjernbetjening. (Kun modeller, der er kompatible med kabel-/satellitboksbetjening)