Udskriv

Handlinger afbrydes, eller enheden fungerer ikke.

  • Kontrollér, om enheden er tændt.
  • Udskift enhedens batterier.
  • Registrer enheden igen.
  • Bluetooth-enheder gør brug af et 2,4 GHz-bånd, og derfor kan kommunikationshastigheden forringes eller forbindelsen kan falde ud i forbindelse med forstyrrelser fra det trådløse LAN.
    Hvis der findes elektrisk husholdningsudstyr i nærheden (f.eks. en mikroovn eller mobilenheder), er der større risiko for radiobølgeforstyrrelser.
  • Tv'et eller enheden kan muligvis ikke bruges, hvis enhederne er placeret på en metalreol, da dette kan medføre interferens i den trådløse kommunikation.
  • Du kan finde flere oplysninger om brugbare kommunikationsafstande mellem tv'et og andet udstyr i de betjeningsvejledninger, der fulgte med udstyret.
  • Når der er oprettet forbindelse mellem flere Bluetooth-enheder og tv'et, kan det forringe kvaliteten af Bluetooth-kommunikationen.