• Αρχή
 • Ρυθμίσεις
 • Χρησιμοποιώντας τις Γρήγορες ρυθμίσεις

Εκτύπωση

Χρησιμοποιώντας τις Γρήγορες ρυθμίσεις

Αν πιέσετε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο, μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση σε λειτουργίες όπως [Λειτουργία Εικόνας], [Χρονοδ. Απενεργ.] και [Σβήσιμο Εικόνας] στην τρέχουσα οθόνη και σε ρυθμίσεις όπως [Ηχεία] ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές. Μπορείτε επίσης να προβάλετε το στοιχείο [Ρυθμίσεις] από την επιλογή [Γρήγορες ρυθμίσεις].

Υπόδειξη

 • Αν η οθόνη Home εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή [Συμπεριφορά κατά την ενεργοποίηση] για να την αλλάξετε στο κανάλι τηλεοπτικής μετάδοσης ή στην εξωτερική είσοδο, όπως στο HDMI, που παρακολουθούσατε πριν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Σημείωση

 • Τα μενού που εμφανίζονται στις ρυθμίσεις τηλεόρασης διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα.
Εικόνα της οθόνης της τηλεόρασης
 1. Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο.
 2. Πλοηγηθείτε για να αλλάξετε μια ρύθμιση ή για να την επιλέξτε.

Για την αλλαγή των ρυθμίσεων που εμφανίζονται

 1. Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο.
 2. Πλοηγηθείτε προς τα αριστερά ή δεξιά και επιλέξτε (Επεξεργασία).
 3. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
 4. Επιλέξτε [Κλείσιμο].

Υπόδειξη

 • Για να αλλάξετε τη σειρά ή να αποκρύψετε ένα στοιχείο που εμφανίζεται, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί (Enter) στο τηλεχειριστήριο ενώ είναι επισημασμένο αυτό το στοιχείο και θα εμφανιστεί η επιλογή [Μετακίνηση] και [Απόκρυψη]. Αν επιλέξετε [Μετακίνηση], χρησιμοποιήστε το κουμπί (Αριστερά) / (Δεξιά) στο τηλεχειριστήριο για να μετακινήσετε το στοιχείο στην επιθυμητή θέση και κατόπιν πιέστε το κουμπί (Enter) στο τηλεχειριστήριο.
 • Με το στοιχείο [Ειδοποιήσεις BRAVIA] στην επιλογή Γρήγορες ρυθμίσεις, μπορείτε να ελέγξετε αν υπάρχουν ειδοποιήσεις, όπως ενημερώσεις λογισμικού και χαμηλή στάθμη μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο.
 • Αρχή
 • Ρυθμίσεις
 • Χρησιμοποιώντας τις Γρήγορες ρυθμίσεις