Εκτύπωση

Κανάλια & Είσοδοι

  1. Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Κανάλια & Είσοδοι] — την επιθυμητή επιλογή.

Διαθέσιμες επιλογές

[Κανάλια]
Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη λήψη προγραμμάτων μετάδοσης. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη λήψη προγραμμάτων δορυφορικής μετάδοσης.
Για να συντονίσετε ψηφιακά κανάλια
Λήψη ψηφιακών μεταδόσεων
Για να συντονίσετε το δορυφορικό σας πιάτο
Λήψη δορυφορικών μεταδόσεων
Για να ταξινομήσετε κανάλια ή να επεξεργαστείτε τη λίστα καναλιών
Ταξινόμηση ή επεξεργασία των καναλιών
[Προτιμήσεις (Κανάλια)]
Διαμορφώνει τα στοιχεία [Ρυθμίσεις υποτίτλων] και [Ρυθμίσεις ήχου (Μετάδοση)].
[Ενημερωτικό πλαίσιο]
Εμφανίζει πληροφορίες προγράμματος όταν αλλάζει το κανάλι.
[Εξωτερικές είσοδοι]
Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις των εξωτερικών εισόδων και της λειτουργίας BRAVIA Sync.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία BRAVIA Sync, ανατρέξτε στην ενότητα Συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία BRAVIA Sync.
[Ρύθμιση συσκευής εγγραφής]
Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις των συσκευών USB HDD για εγγραφή. (Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με το μοντέλο/την περιοχή/τη χώρα σας).
[Συντόμευση κουμπιού TV]
Αν έχει ρυθμιστεί μια εξωτερική είσοδος, όπως ένας συνδεδεμένος δέκτης, θα εμφανίζεται όταν πιέζεται στο τηλεχειριστήριο το κουμπί τηλεόρασης.