Εκτύπωση

Οθόνη και ήχος

  1. Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Οθόνη και ήχος] — την επιθυμητή επιλογή.

Διαθέσιμες επιλογές

[Εικόνα]
Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις προβολής που προσαρμόζουν την ποιότητα εικόνας όπως είναι η φωτεινότητα οθόνης.
Για να προσαρμόσετε την ποιότητα της εικόνας στις προτιμήσεις σας, ανατρέξτε στη σελίδα Προσαρμογή της ποιότητας εικόνας.
[Οθόνη]
Προσαρμόζει το μέγεθος και τη θέση της οθόνης.
[Ήχος]
Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις που προσαρμόζουν τον ήχο.
Για να προσαρμόσετε την ποιότητα του ήχου στις προτιμήσεις σας, ανατρέξτε στη σελίδα Προσαρμογή της ποιότητας ήχου.
[Έξοδος ήχου]
Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις επιλογής που σχετίζονται με τα ηχεία.
[Ρυθμίσεις πάνελ για προχωρημένους] (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED)
Χρησιμοποιήστε την όταν ρυθμίζετε το στοιχείο [Μετακίνηση pixel] ή όταν εκτελείτε χειροκίνητα [Ανανέωση πάνελ].
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Πάνελ OLED (μόνο μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED).