Εκτύπωση

Δίκτυο και διαδίκτυο

Διαμορφώνει ρυθμίσεις όπως για ασύρματα LAN, ενσύρματα LAN και οικιακά δίκτυα.