Εκτύπωση

Λογαριασμοί και σύνδεση

  1. Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Λογαριασμοί και σύνδεση] — την επιθυμητή επιλογή.

Διαθέσιμες επιλογές

Όταν ένας Λογαριασμός Google έχει ρυθμιστεί στην τηλεόραση

Διαμορφώστε τον Λογαριασμό Google ή προσθέστε και άλλους λογαριασμούς.

Όταν ένας Λογαριασμός Google δεν έχει ρυθμιστεί στην τηλεόραση

Η επιλογή [Λογαριασμοί και σύνδεση] δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Για να ρυθμίσετε έναν Λογαριασμό Google, ρυθμίστε το Google TV από το μενού ρυθμίσεων.