Εκτύπωση

Σύστημα

  1. Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Σύστημα] — την επιθυμητή επιλογή.

Σημείωση

  • Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης, μερικές επιλογές μπορεί να μην προβάλλονται ή να μην είναι διαθέσιμες.

Διαθέσιμες επιλογές

[Προσβα/τητα]
Ρυθμίζει τις παραμέτρους των λειτουργιών προσβασιμότητας και των υπηρεσιών που βοηθούν τους χρήστες να περιηγηθούν στις συσκευές τους με μεγαλύτερη ευκολία.
[Πληροφορίες]
Εμφανίζει πληροφορίες για την τηλεόραση.
Από εδώ μπορείτε να επαναφέρετε την τηλεόραση στην κατάσταση που ήταν όταν την αγοράσατε.
[Ημερομηνία και ώρα]
Διαμορφώνει την τρέχουσα ώρα και την αυτόματη προβολή ρολογιού.

Σημείωση

  • Για τα μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED, η συνεχής προβολή του ρολογιού δεν είναι διαθέσιμη για την αποτροπή εμφάνισης ειδώλου.
[Γλώσσα/Language]
Επιλέγει τη γλώσσα μενού. Η επιλεγμένη γλώσσα μενού ρυθμίζει επίσης τη γλώσσα φωνητικής αναγνώρισης.
[Πληκτρολόγιο]
Ρυθμίζει τις παραμέτρους του πληκτρολογίου οθόνης.
[Αποθηκευτικός χώρος]
Αλλάζει τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την αποθήκευση δεδομένων.
[Λειτουργία περιβάλλοντος]
Διαμορφώνει τι προβάλλεται στην οθόνη όταν η τηλεόραση δεν χρησιμοποιείται μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ προβάλλει περιεχόμενο διαφορετικό από μεταδόσεις και βίντεο.
[Τροφοδοσία και Πηγές ενέργειας]
Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και την οθόνη εκκίνησης της τηλεόρασης.
[Μετάδοση]
Διαμορφώνει τις άδειες λειτουργίας όταν γίνεται αποστολή προβολής από μια εξωτερική συσκευή.
[Επανεκκίνηση]
Επανεκκινεί την τηλεόραση.
[Γονικός έλεγχος]
Ρυθμίζει τις παραμέτρους του κλειδώματος για παιδιά για τον περιορισμό χρήσης στοιχείων όπως [Κανάλια & Εξωτερικές είσοδοι], [Εφαρμογές] και [Διάρκεια χρήσης οθόνης].
[Ενδεικτική λυχνία LED]
Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις [Απάντηση λειτουργίας] και [Κατάσταση εντοπισμού φωνής]*. (Το μενού που εμφανίζεται διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο).
[Ήχος]
Διαμορφώνει τη ρύθμιση [Ήχοι συστήματος].
[Apple AirPlay και HomeKit]
Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις για το Apple AirPlay και HomeKit.
[Αρχική ρύθμιση]
Ρυθμίζει τις βασικές λειτουργίες, όπως το δίκτυο και τα κανάλια για την πρώτη χρήση.
[Ρυθμίσεις λειτουργίας καταστήματος]
Εμπλουτίζει την προβολή για χρήση σε βιτρίνα καταστήματος, με τη ρύθμιση της επιλογής [Λειτουργία Επίδειξης] κ.λπ.

* Μόνο τηλεοράσεις με ενσωματωμένο μικρόφωνο