Εκτύπωση

Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ

  1. Πιέστε το κουμπί (Γρήγορες ρυθμίσεις) στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Ρυθμίσεις] — [Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ] — την επιθυμητή επιλογή.

Διαθέσιμες επιλογές

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Bluetooth ή να καταχωρήσετε συσκευές Bluetooth.

[Bluetooth]
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το Bluetooth.
[Σύζευξη αξεσουάρ]
Κάνει αντιστοίχιση συσκευών Bluetooth.
[Τηλεχειριστήριο]
Ρυθμίζει την αντιστοίχιση του Τηλεχειριστηρίου με φωνητική λειτουργία.