Εκτύπωση

Χρονοδιακόπτες και ρολόι

Στο στοιχείο Χρονοδιακόπτες και ρολόι, μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές Ενεργ. Χρονοδ., Χρονοδ. Απενεργ., Ξυπνητήρι και Προβολή ρολογιού.

Προσθήκη του στοιχείου Χρονοδιακόπτες και ρολόι στην οθόνη επιλογής εισόδου

 1. Πιέστε το κουμπί (Επιλογή εισόδου).
  Οι διαθέσιμες συσκευές και εφαρμογές προβάλλονται στο κάτω μέρος της οθόνης.
 2. Πιέστε το κουμπί (Δεξιά) στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε (Επεξεργασία).
 3. Επιλέξτε Χρονοδιακόπτες και ρολόι και πιέστε το κουμπί Enter.
  Το στοιχείο Χρονοδιακόπτες και ρολόι προστέθηκε.

Για τη διαμόρφωση ρυθμίσεων για το στοιχείο Χρονοδιακόπτες και ρολόι

 1. Πιέστε το κουμπί (Επιλογή εισόδου) στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε τα ακόλουθα.
  (εικονίδιο Χρονοδιακόπτες και ρολόι) — την επιθυμητή ρύθμιση

Διαθέσιμες επιλογές

[Ενεργ. Χρονοδ.]
Ενεργοποιεί την τηλεόραση στο κανάλι ή την είσοδο που επιθυμείτε σε μια προκαθορισμένη ώρα.
[Χρονοδ. Απενεργ.]
Απενεργοποιεί την τηλεόραση μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα.
[Ξυπνητήρι]
Αναπαράγει έναν ήχο μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα.
[Προβολή ρολογιού]
Προβάλλει το ρολόι στην οθόνη της τηλεόρασης πάντοτε ή κάθε ώρα.

Σημείωση

 • Για τα μοντέλα που διαθέτουν πάνελ OLED, η συνεχής προβολή του ρολογιού δεν είναι διαθέσιμη για την αποτροπή εμφάνισης ειδώλου.