Εκτύπωση

Ενημερώσεις λογισμικού

Η Sony θα παρέχει ενημερώσεις λογισμικού ανά διαστήματα, για να βελτιώσει τη λειτουργικότητα και να παρέχει στους χρήστες την πιο πρόσφατη εμπειρία τηλεόρασης. Ο πιο εύκολος τρόπος λήψης των ενημερώσεων λογισμικού είναι μέσω μιας σύνδεσης στο Internet της τηλεόρασης.

Για να γίνεται αυτόματος έλεγχος για ενημερώσεις λογισμικού

  1. Πιέστε το κουμπί [HELP].
  2. Ενεργοποιήστε το στοιχείο [Αυτόματος έλεγχος για ενημερώσεις] στην επιλογή [Κατάσταση και διαγνωστικοί έλεγχοι] — [Ενημέρωση λογισμικού συστήματος].

Υπόδειξη

  • Για μη αυτόματη ενημέρωση του λογισμικού, επιλέξτε [Ενημέρωση λογισμικού].
  • Μπορείτε να ελέγξετε τις Ειδοποιήσεις BRAVIA ή την τοποθεσία web υποστήριξης για μια λίστα αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από την ενημέρωση λογισμικού.

Σημείωση

  • Όταν είναι απενεργοποιημένη η επιλογή [Αυτόματος έλεγχος για ενημερώσεις], δεν είναι δυνατή η λήψη ειδοποιήσεων από την τηλεόραση ακόμα και όταν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού.

Ενημέρωση λογισμικού μέσω συσκευής αποθήκευσης USB

Αν δεν έχετε σύνδεση δικτύου, μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το λογισμικό χρησιμοποιώντας μια συσκευή αποθήκευσης USB. Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας για τη λήψη του πιο πρόσφατου λογισμικού από την τοποθεσία web υποστήριξης της Sony σε μια συσκευή αποθήκευσης USB. Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε μια θύρα USB της τηλεόρασης και η ενημέρωση λογισμικού θα ξεκινήσει αυτόματα.

Αν πρόκειται να ενημερώσετε το λογισμικό της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας μια συσκευή αποθήκευσης USB, διαβάστε τις επισημάνσεις προσοχής για την ενημέρωση μέσω συσκευής αποθήκευσης USB στην τοποθεσία web.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία υποστήριξης, ανατρέξτε στη σελίδα Τοποθεσία υποστήριξης.