Ispis

Računi i prijava

  1. Pritisnite gumb (Brze postavke) na daljinskom upravljaču, zatim odaberite [Postavke] — [Računi i prijava] — željenu opciju.

Dostupne opcije

Kad se Google račun postavi na televizoru

Konfigurirajte Google račun ili dodajte druge račune.

Kad se Google račun ne postavi na televizoru

Ne može se upotrebljavati [Računi i prijava]. Za postavljanje Google računa postavite Google TV u izborniku postavki.