• Į viršų
 • Naudingos funkcijos
 • Mėgavimasis saugiomis programomis ir vaizdo transliavimo paslaugomis (Sauga ir apribojimai)

Spausdinti

Mėgavimasis saugiomis programomis ir vaizdo transliavimo paslaugomis (Sauga ir apribojimai)

Kad televizorius būtų naudojamas saugiai, galite nustatyti diegimo apribojimus iš nežinomų šaltinių atsisiųstoms programoms arba amžiaus apribojimus programoms ir vaizdo įrašams. (Priklausomai nuo įsigyto modelio / regiono / šalies, kai kurios funkcijos netaikomos.)

Galite nustatyti tokias [Tėvų kontrolė] funkcijas, kad vaikai galėtų saugiai naudoti televizorių.

 • Apriboti televizijos kanalus ir išorinių įvesčių naudojimą
 • Apriboti programų diegimą iš nežinomų šaltinių
 • Apriboti programų naudojimą (slaptažodžiu užrakinama funkcija)
 • Apriboti televizoriaus naudojimo laiką

Galite naudoti apribojimo funkcijas, nustatydami šiuos dalykus.

Amžiaus ribojimų nustatymas programoms

 1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką (Greitieji nustatymai) ir pasirinkite toliau nurodyta tvarka.
  [Nustatymai], [Sistema], [Tėvų kontrolė], [Kanalas & Išorinės įvestys] ir [TV kontrolė].
  Parinktys priklauso nuo modelio, šalies, regiono ir nuostatų.

Programų apribojimas (slaptažodžiu užrakinama funkcija)

Nustatykite, kad apribotumėte programų, pavyzdžiui, interneto naršyklių naudojimą vaikams.

Apribojimai yra nustatomi [Tėvų kontrolė].

Jeigu nustatyta, jums paleidus programą reikės įvesti PIN kodą.

 1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką (Greitieji nustatymai) ir pasirinkite toliau nurodyta tvarka.
  [Nustatymai], [Sistema], [Tėvų kontrolė], [Programos]
 2. Nustatykite arba įveskite PIN kodą.
 3. Aktyvinkite [Apriboti programas].
 4. Programų sąraše pasirinkite programas, kurias norite apriboti.
  Apribotos programos pasikeis iš (Atblokuota) į (Užblokuota). Norėdami apriboti visas programas, pasirinkite [Visos programos].

Apriboti programų diegimą iš nežinomų šaltinių

Jeigu nustatyta ši parinktis, Namų meniu ir nuostatų meniu bus rodoma mažiau elementų.

 1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką (Greitieji nustatymai) ir pasirinkite toliau nurodyta tvarka.
  [Nustatymai], [Privatumas], [Sauga ir apribojimai], [Nežinomi šaltiniai], pakeiskite nuostatą [Nežinomų programų diegimas].

Pastaba

 • Jei pakeisite [Sauga ir apribojimai] nustatymus, jūsų įrenginys ir asmeniniai duomenys bus mažiau apsaugoti nuo nežinomų programų iš kitų nei Play Store šaltinių puolimo. Jūs sutinkate, kad tik jūs esate atsakingi už galimą žalą įrenginiui ar duomenų praradimą naudodami šias programas.
 • Jei užmiršote PIN kodą, turite atkurti televizoriaus pradines gamintojo nuostatas. Pasistenkite nepamiršti PIN kodo.

Patarimas

 • Gali būti taikomi kiti atskiri apribojimai, tai priklauso nuo programos. Išsamios informacijos ieškokite programos žinyne.

Televizoriaus naudojimo laiko apribojimas

Nustatykite, kad apribotumėte vaikų televizoriaus naudojimo laiką.

 1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką (Greitieji nustatymai) ir pasirinkite toliau nurodyta tvarka.
  [Nustatymai], [Sistema], [Tėvų kontrolė], [Įrenginio naudojimo laikas]
 2. Nustatykite arba įveskite PIN kodą.
 3. Aktyvinkite [Apriboti naudojimosi laiką], kad pradėtumėte naudoti apribojimą.
  Apribojimo nuostata bus rodoma [Apriboti naudojimosi laiką]. Pakeisti nuostatą, nustatytą [Naudojimosi laiko apribojimas] arba [Apribotasis laikotarpis].
 • Į viršų
 • Naudingos funkcijos
 • Mėgavimasis saugiomis programomis ir vaizdo transliavimo paslaugomis (Sauga ir apribojimai)