Spausdinti

Žinyno naudojimas

Šiame žinyne paaiškinama, kaip naudoti šį televizorių. Be to, informacijos galite ieškoti „Nustatymo vadovas“, kur pateikiama televizoriaus montavimo aprašymų, ir „Trumpasis vadovas“, kur pateikiama šio televizoriaus informacijos, pvz., techninių duomenų ir informacijos apie tvirtinimą prie sienos.

Žinyno versijos

Televizoriui parengtos dvi žinyno versijos: integruotoji versija ir internetinė versija. Internetiniame žinyne pateikiama naujausia informacija.
Televizorių prijungus prie interneto, internetinis žinynas rodomas automatiškai. Kitais atvejais rodomas integruotasis žinynas.

Pastaba

  • Norint naudoti naujausias žinyne aprašytas funkcijas, gali reikėti atnaujinti televizoriaus programinę įrangą. Išsamios informacijos apie programinės įrangos naujinius žr. Programinės įrangos naujiniai psl.
  • Žinyne pateikti nustatymų pavadinimai gali skirtis nuo rodomų televizoriuje, priklausomai nuo televizoriaus išleidimo datos arba Jūsų modelio / šalies / regiono.
  • Žinyne esantys vaizdai ir iliustracijos gali skirtis atsižvelgiant į televizoriaus modelį.
  • Dizainas ir techniniai duomenys gali būti keičiami be įspėjimo.
  • Žinyne pateikiami visiems modeliams / regionams / šalims bendri aprašymai. Kai kurie funkcijų aprašymai netaikomi, atsižvelgiant į jūsų modelį / regioną / šalį.

Patarimas

  • Jei norite sužinoti, ar jūsų televizoriuje veikia kuri nors žinyne aprašyta funkcija, žr. Trumpasis vadovas“ arba apsilankykite Sony“ interneto svetainėje.
  • Šis žinynas yra parengtas visiems regionams ir šalims. Kai kurie šiame žinyne pateikti aprašymai negalioja tam tikriems regionams ir šalims.