Отпечати

Водич за поврзување на BRAVIA

Описите за уредите што се поврзуваат со телевизорот се исто така достапни на интернет-страницата за поддршка на Sony. Погледнете таму по потреба.