Отпечати

Доживување 3D опкружувачки звук со звучник со лента за околу вратот или слушалки (само за модели BRAVIA XR)

Доколку го поврзете предавателот со телевизорот, може да користите околувратен звучник или слушалки од брендот на Sony за да доживеете 3D опкружувачки звук (просторен звук).

За детали, погледнете ја URL-адресата подолу.

https://www.sony.net/bravia-xr-3ds
код за интернет-страницата за поддршка на Sony

https://www.sony.net/bravia-xr-3ds

Локациите на приклучокот за оптички, дигитален аудио излез и приклучокот за USB се разликуваат во зависност од моделот. Погледнете во Setup Guide.