Отпечати

Нема слика од поврзаниот уред.

  • Вклучете го поврзаниот уред.
  • Проверете ја кабелската врска помеѓу уредот и телевизорот.
  • Притиснете го копчето (Избор на влез) за да се прикаже листата на влезови, па изберете го саканиот влез.
  • Правилно вметнете го USB уредот.
  • Осигурете се дека USB уредот бил правилно форматиран.
  • Нема гаранција дека сите USB уреди ќе работат. Исто така, операциите се разликуваат во зависност од карактеристиките на USB уредот или видео-датотеките што се емитуваат.
  • Сменете го форматот на HDMI сигналот на HDMI влезот што не прикажува слика во стандарден формат. Притиснете го копчето (Брзи поставки) на далечинскиот управувач, потоа изберете [Поставки] [Канали & Влезови] — [Надворешни влезови] — [Формат на HDMI сигнал] — влезот HDMI што сакате да го поставите.