Drukuj

Wyświetlanie multimediów w Internecie

Możesz korzystać z usług strumieniowania wideo takich jak YouTube™ i Netflix, aby oglądać treści internetowe. Dostępne usługi różnią się w zależności od kraju i regionu. Możesz uruchamiać te usługi, wybierając ich aplikacje w menu głównym. Jeśli w telewizorze jest ustawione konto Google, możesz także wybrać treść, która jest wyświetlana w menu głównym.

Uwaga

  • Oglądanie treści internetowych wymaga połączenia z Internetem.
  • Usługi strumieniowania wideo, takie jak Netflix i Amazon Prime są usługami płatnymi.
  • Obsługiwane usługi strumieniowania wideo zależą od modelu/regionu/kraju i niektóre modele/regiony/kraje nie obsługują takich usług.

Wskazówka

  • Nawet jeśli nie ustawiono konta Google w telewizorze, można oglądać filmy, na przykład z serwisu YouTube wyświetlanego w menu głównym, pod warunkiem, że telewizor jest podłączony do Internetu. Aby zainstalować nowe aplikacje, na przykład do obsługi usług strumieniowania wideo, należy ustawić konto Google w telewizorze.