Imprimare

Vizualizarea/ştergerea conţinutului înregistrat

Această funcţie este disponibilă numai pentru un număr limitat de regiuni/ţări/modele de televizoare.

Modelele cu înregistrare HDD USB prezintă opţiunea [Configurare dispozitiv de înregistrare] în [Setări] — [Canale & Intrări].

Pentru a vizualiza conţinutul înregistrat

  1. Apăsaţi butonul REC LIST, apoi selectaţi conţinutul care trebuie vizualizat.

Pentru a șterge conţinutul înregistrat

  1. Apăsaţi pe butonul REC LIST.
  2. Selectaţi (pictograma Ştergere) din partea dreaptă a programului pe care doriţi să-l ştergeţi.
    Pentru a şterge mai multe programe, selectaţi (pictograma Ștergere multiplă) din partea dreaptă a tuturor programelor pe care doriţi să le ştergeţi, apoi selectaţi (pictograma Ştergere).

Pentru informaţii despre semnificaţia simbolurilor din lista cu titluri înregistrate, consultaţi Înţelegerea simbolurilor afişate în lista cu titluri înregistrate.