Štampanje

Izvršavanje automatske akustičke kalibracije

Najbolji kvalitet zvuka audio signala za svoje okruženje za gledanje možete da dobijete upotrebom mikrofona daljinskog upravljača za merenje test zvuka TV-a. (Ovo podešavanje možda neće biti dostupno u zavisnosti od modela.)
Modeli koji podržavaju automatsku kalibraciju zvuka imaju sledeće podešavanje.
[Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Zvuk] — [Automatska kalibracija akustike]

Grafička predstava automatske kalibracije zvuka

Napomena

 • Efekti kalibracije će varirati u zavisnosti od okruženja za gledanje.
 • Prilikom merenja TV će emitovati glasan test zvuk.
 • Prilikom merenja nemojte blokirati otvor mikrofona na kraju daljinskog upravljača.
 • Prilikom merenja nemojte pomerati daljinski upravljač. To može dovesti do netačnog merenja.
 • Kalibraciju izvršite kada je u okruženju tišina. Buka može dovesti do netačnog merenja.
 • Automatska kalibracija zvuka se ne može izvršiti ako koristite muzičku liniju. Promenite sledeće podešavanje.
  [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Audio-izlaz] — [Zvučnici] — [TV zvučnici]
 1. Pritisnite taster (Brza podešavanja) na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite sledeća podešavanja.
  [Podešavanja] — [Slika i zvuk] — [Zvuk] — [Automatska kalibracija akustike] — [Podešavanje kalibracije]
 2. Izvršite merenje prateći uputstva na ekranu.
  Zvuk će se automatski prilagoditi na osnovu rezultata merenja za vaše okruženje za gledanje.
  Grafička predstava izvršavanja automatske kalibracije zvuka. Daljinski upravljač držite u visini grudi i usmerite mikrofon na kraju daljinskog upravljača ka TV-u da biste izvršili merenje.

Savet

Automatska kalibracija zvuka možda neće biti uspešna u sledećim slučajevima.

 • Ako se daljinski upravljač pomeri tokom merenja
 • Ako se tokom merenja čuju zvuci (buka) koji nisu test zvuk