Štampanje

Izbor ulaznih signala

Da biste koristili uređaje (kao što su Blu-ray/DVD plejeri ili USB diskovi sa fleš memorijom) koji su priključeni na TV ili da biste gledali TV program nakon upotrebe tih uređaja, morate promeniti ulazni signal.

Ukoliko izmenite stavke i dodate aplikacije, moći ćete da izaberete te aplikacije na ekranu za izbor ulaznog signala.

  1. Pritiskajte uzastopno taster (izbor ulaznog signala) da biste izabrali povezani uređaj.
    Drugi način je da pritisnete taster (izbor ulaznog signala) i pomoću tastera (levo) / (desno) izaberete povezani uređaj, a zatim pritisnete taster (unos).

Napomena

  • Ako nema uređaja koji su povezani na HDMI priključak, HDMI priključak možda neće biti prikazan u meniju [Meni za ulaze].

Da biste izmenili stavke ulaznog signala

  1. Pritisnite taster (izbor ulaznog signala).
  2. Pritisnite taster (desno) (ili taster (levo) u zavisnosti od jezika prikaza TV-a) i izaberite (Izmeni).
  3. Izaberite aplikaciju/ulazni signal/uređaj koji želite da prikažete ili sakrijete.
  4. Izaberite [Zatvori].

Savet

  • Da biste izmenili redosled stavki ili sakrili prikazanu stavku, pritisnite taster (gore) na daljinskom upravljaču kada je ta stavka označena, pa će se prikazati [Premeštanje] i [Sakrij]. Ako izaberete [Premeštanje], pomoću (levo) / (desno) na daljinskom upravljaču pomerite stavku u željeni položaj, a zatim pritisnite taster (unos) na daljinskom upravljaču.
  • Možete prebaciti na emitovanje TV programa jednostavnim pritiskom na taster TV na daljinskom upravljaču.