Štampanje

Glavni meni

Ekran koji se prikazuje kada pritisnete taster HOME/(GLAVNI MENI) na daljinskom upravljaču se naziva Glavni meni. Iz Glavnog menija možete pretraživati sadržaje i birati preporučene sadržaje, aplikacije i podešavanja.

Stavke prikazane u Glavnom meniju zavise od toga da li je na televizoru podešen Google nalog.
(Neke od ovih funkcija nisu primenljive u zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje. Slike su date samo kao primer. One se mogu razlikovati od stvarnog izgleda ekrana.)

(A) Glavni meni kada je na televizoru podešen Google nalog
Izgled Glavnog menija kada je Google nalog podešen
(B) Glavni meni kada na televizoru nije podešen Google nalog
Izgled Glavnog menija kada Google nalog nije podešen

Podešavanje Google naloga i upotreba televizora

Ako televizor povežete na Internet i podesite Google nalog, na televizoru možete da instalirate željene aplikacije i uživate u gledanju video materijala na Internetu i da glasom pretražujete sadržaje.

Upotreba televizora bez podešavanja Google naloga

Čak i ako ne podesite Google nalog, možete da gledate TV program i/ili da gledate sadržaje sa uređaja priključenih na TV kao što je Blu-ray plejer. Ako televizor priključite na Internet, takođe možete da koristite usluge za reprodukciju sa Interneta koje su prikazane u Glavnom meniju.

Napomena

 • Da biste kasnije podesili Google nalog i koristili svoj televizor, podesite Google TV u Glavnom meniju ili meniju podešavanja.
 • Ako izbrišete Google nalog, televizor će se vratiti na fabrička podrazumevana podešavanja.

Savet

 • U zavisnosti od podešavanja televizora, Glavni ekran će biti prikazan kada se televizor uključi. Ako promenite sledeće podešavanje možete da promenite i ekran koji se prikazuje kada se televizor uključi na TV program ili spoljni izvor signala kao što je HDMI koji ste gledali pre nego što je televizor isključen.
  1. Pritisnite taster (Brza podešavanja) na daljinskom upravljaču.
  2. Izaberite [Ponašanje pri uključivanju], a zatim izaberite [Poslednji korišćeni uređaj].

  Naredni put kada se televizor uključi biće prikazan TV program ili izvor spoljnjeg signala kao što je HDMI koji ste gledali pre nego što je televizor isključen.

  Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja.

 • Za više informacija pogledajte odeljak „Često postavljana pitanja“ na Sony stranici za podršku.
  Često postavljanja pitanja za rešavanje problema