Štampanje

Funkcije pristupačnosti

Ovaj TV poseduje funkcije pristupačnosti u [Pristupačnost] kao što su funkcija pretvaranja teksta koji se prikazuje na ekranu u govor, zumiranje radi lakšeg čitanja teksta i prikaz titlova.

Napomena

 • Neke od ovih funkcija nisu primenljive u zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje.

Pritisnite taster (Brza podešavanja) na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Sistem] — [Pristupačnost] za konfigurisanje funkcija za pomoć korisniku.

[Pristupačnost] poseduje prečicu pa ga možete uključiti ili isključiti tako što ćete pritisnuti i zadržati taster (gašenje zvuka) na daljinskom upravljaču na 3 sekunde.

Savet

 • Da biste promenili funkciju prečice, izaberite [Prečica za pristupačnost] u [Pristupačnost], omogućite [Omogući prečicu za pristupačnost] i promenite funkciju u [Usluga prečice].
 • Ako izaberete [Uputstvo za pristupačnost] u [Pristupačnost], možete da saznate o funkcijama pristupačnosti za korisnike koje televizor podržava. (Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od modela.)
 • Za upotrebu funkcije pretvaranja teksta u govor u Vodiču za pomoć, pregledajte Vodič za pomoć na veb stranici za podršku kompanije Sony pomoću računara ili pametnog telefona.
 • Za više informacija o funkcijama pristupačnosti posetite veb stranicu za podršku kompanije Sony.

  https://www.sony.net/A11y.GoogleTV/
  kôd za veb stranicu za podršku kompanije Sony

  https://www.sony.net/A11y.GoogleTV/