Štampanje

Korisne funkcije prilikom gledanja TV-a

Tajmeri
TV uključite i isključite uz pomoć tajmera.
Za pojedinosti pogledajte Tajmeri i sat.
Roditeljska blokada
Koristite [Roditeljske kontrole] da biste podesili roditeljska ograničenja.
Za pojedinosti pogledajte Sistem.
(podešavanje titlova)
Izmenite prikaz titlova pritiskom na taster (podešavanje titlova) kada gledate sadržaj na kome su dostupni titlovi.
Prilagođavanje kvaliteta slike/zvuka
Prilagodite kvalitet slike i zvuka u skladu sa svojim željama.
Za pojedinosti pogledajte Slika i zvuk.