Štampanje

BRAVIA vodič za povezivanje

Opisi povezivanja uređaja na TV su takođe dostupni na veb stranici za podršku kompanije Sony. Možete ih pogledati prema potrebi.