Štampanje

Iskustvo 3D okružujućeg zvuka sa vratnim zvučnikom ili slušalicama (samo modeli BRAVIA XR)

Ako predajnik priključite na televizor, možete da koristite vratni zvučnik ili slušalice marke Sony da biste slušali 3D okružujući zvuk (prostorni zvuk).

Za pojedinosti pogledajte dolenavedenu URL adresu.

https://www.sony.net/bravia-xr-3ds
kôd za veb stranicu za podršku kompanije Sony

https://www.sony.net/bravia-xr-3ds

Položaj priključka za izlazni optički digitalni audio signal i USB priključka varira u zavisnosti od modela. Pogledajte Vodič za podešavanje.