Štampanje

Konzole za video igre

Povezivanje

Povežite konzolu za video igre koja podržava HDMI povezivanje sa vašim TV-om pomoću HDMI kabla.

Ilustracije načina povezivanja
 1. Konzola za video igre
 2. HDMI kabl (prodaje se zasebno)

Savet

 • Premium High Speed HDMI Cable(s) je dovoljan za opštu upotrebu, ali ako želite da povežete konzolu za video igre koja podržava rezoluciju 4K 120 Hz, upotrebite HDMI kabl koji je isporučen sa konzolom za video igre ili Ultra High Speed HDMI Cable.
 • Vrsta i položaj HDMI priključka se razlikuje u zavisnosti od modela vašeg TV-a. Pogledajte dokumentaciju priloženu uz TV.

Promena podešavanja ulaznog HDMI signala

Nakon povezivanja, podesite ulazni HDMI priključak preko koga je povezivanje izvršeno.
Da bi se maksimizovao učinak vašeg TV-a i konzole za video igre, podesite [Format HDMI signala].

Automatsko podešavanje

 1. Kada je konzola za video igre uključena, povežite je sa TV-om pomoću HDMI kabla.
  Podešavanje izvršite prateći uputstva na ekranu TV-a.

Ručno podešavanje

 1. Pritisnite taster (Brza podešavanja) na daljinskom upravljaču, pa izaberite opcije po sledećem redosledu.
  [Podešavanja] — [Kanali & Ulazi] — [Spoljni ulazi] — [Format HDMI signala]

  Izaberite optimalni format za vašu konzolu za video igre.

Savet

 • Ako povežete konzolu koja podržava izlazni video signal kvaliteta 4K 120 Hz, podesite [Poboljšani format (4K120, 8K)].
 • Ako povežete konzolu za video igre koja podržava VRR, podesite [Poboljšani format (VRR)].

Napomena

 • Kada povezujete konzolu za video igre koja podržava rezoluciju 4K 120 Hz i VRR, proverite oznaku HDMI ulaznog priključka na TV-u i upotrebite HDMI ulazni priključak koji je označen sa 4K 120 Hz ili 4K 120 Hz 8K, ili upotrebite HDMI ulazni priključak koji je prikazan sa [Poboljšani format (4K120, 8K)] ili [Poboljšani format (VRR)] u [Format HDMI signala].
  Dostupni [Format HDMI signala] zavisi od modela. Oni takođe možda neće biti podržani u zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje.
 • Ako je uključena opcija [Poboljšani format (VRR)], na ekranu televizora mogu da se jave male promene osvetljenosti (treperenje) u zavisnosti od frekvencije izlaznog signala sadržaja sa priključene konzole za video igre.