Štampanje

Podešavanja kućne mreže

Možete da podesite sledeća podešavanja kućne mreže.

Da biste proverili vezu sa serverom

Pritisnite taster (Brza podešavanja) na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Mreža i internet] — [Podešavanje kućne mreže] — [Dijagnostika servera] — pratite uputstva na ekranu da biste izvršili dijagnostiku.

Za upotrebu funkcije renderera

Pritisnite taster (Brza podešavanja) na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Mreža i internet] — [Podešavanje kućne mreže] — [Renderer] — željenu opciju.

[Funkcija Renderer]
Omogućite funkciju renderera.
Možete da reprodukujete foto/muzičke/video datoteke u „controller“-u (npr. digitalni fotoaparat) na TV ekranu direktnim rukovanjem uređajem.
[Upravljanje pristupom za Renderer]
  • Izaberite [Automatska dozvola za pristup] da biste automatski pristupili TV-u kada „controller“ pristupa TV-u prvi put.
  • Izaberite [Prilagođena podešavanja] da biste promenili postavku svakog kontrolera.

Za upotrebu udaljenog uređaja

Pritisnite taster (Brza podešavanja) na daljinskom upravljaču, a zatim izaberite [Podešavanja] — [Mreža i internet] — [Podešavanja udaljenih uređaja] — željenu opciju.

[Daljinsko upravljanje]
Omogućavanje rada sa TV-om sa registrovanog uređaja.
[Poništi registr. udaljenog uređaja]
Poništite registraciju uređaja da biste onemogućili rad sa TV-om sa tog uređaja.