Štampanje

Povezivanje na mrežu pomoću LAN kabla

Povezivanje na mrežu pomoću LAN kabla

Žična LAN veza vam omogućava da pristupite internetu i svojoj kućnoj mreži.

Obavezno se povežite na internet ili kućnu mrežu putem rutera.

Ilustracija načina povezivanja
 1. LAN kabl
 2. Računar
 3. Ruter
 4. Modem
 5. Internet
 1. Podesite svoj LAN ruter.
  Za detalje pogledajte priručnik sa uputstvima svog LAN rutera ili se obratite osobi koja je podesila mrežu (administrator mreže).

Napomena

 • Preporučuje se da iz bezbednosnih razloga svoj TV na Internet povežete putem rutera/modema koji poseduje funkciju rutera. Direktno povezivanje vašeg TV-a sa Internetom ga može izložiti bezbednosnim pretnjama kao što je preuzimanje ili izmena sadržaja i ličnih informacija.
  Obratite se svom pružaocu usluge ili administratoru mreže da biste potvrdili da vaša mreža poseduje funkciju rutera.
 • Neophodna podešavanja vezana za mrežu mogu varirati u zavisnosti od dobavljača internet usluge ili rutera. Za detalje, pogledajte priručnike sa uputstvima koje je obezbedio dobavljač internet usluge ili ona koja su isporučena uz vaš ruter. Takođe možete da se obratite osobi koja je podesila mrežu (administrator mreže).