Štampanje

Ažuriranje softvera

Kompanija Sony će povremeno omogućiti ažuriranje softvera radi unapređivanja funkcionalnosti i pružanja korisnicima najsavremenijeg iskustva gledanja televizije. Najlakši način primanja ažuriranih verzija softvera je putem povezivanja TV-a na Internet.

Za automatsko proveravanje postojanja ažuriranih verzija softvera

  1. Pritisnite (izbor ulaznog signala) na daljinskom upravljaču i izaberite [Pomoć]. Ako [Pomoć] ne postoji, izaberite [Izmeni] i dodajte [Pomoć].
  2. Omogućite [Automatska provera dostupnosti ažuriranja] u [Status i dijagnostika] — [Ažuriranje sistemskog softvera].

Savet

  • Da ručno ažurirate softver, izaberite [Ažuriranje softvera].
  • Možete pogledati BRAVIA obaveštenja ili veb stranicu za podršku za listu izmena koje su izvršene prilikom ažuriranja softvera.

Napomena

  • Kada je [Automatska provera dostupnosti ažuriranja] onemogućeno, TV ne može da prima obaveštenja čak i kada postoji ažurirana verzija softvera.

Ažuriranje softvera preko USB memorijskog uređaja

Ako nemate vezu sa mrežom, softver takođe možete ažurirati pomoću USB diska za skladištenje. Pomoću svog računara preuzmite najnovije verzije softvera sa veb stranice za podršku kompanije Sony i uskladištite ih na USB disku za skladištenje. Priključite USB disk za skladištenje na USB priključak na TV-u i ažuriranje softvera će započeti automatski.

Ako želite da softver na TV-u ažurirate pomoću USB diska za skladištenje treba da na veb stranici pročitate mere predostrožnosti za proces ažuriranja pomoću USB diska za skladištenje.

Za više informacija o stranici za podršku pogledajte stranicu Stranica za podršku.