Εκτύπωση

Δεν εντοπίστηκε ασύρματο δίκτυο ή διακόπηκε η σύνδεση

  • Η ύπαρξη φούρνων μικροκυμάτων, τηλεφώνων DECT και άλλων συσκευών Wi-Fi 802.11b/g/n στον περιβάλλοντα χώρο ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο ασύρματο δίκτυο.
  • Βεβαιωθείτε ότι τα τείχη προστασίας στο δίκτυό σας επιτρέπουν την πρόσβαση στην ασύρματη σύνδεση της τηλεόρασης.
  • Αν το ασύρματο δίκτυο δεν λειτουργεί σωστά στο σπίτι σας, δοκιμάστε να δημιουργήσετε ένα ενσύρματο δίκτυο.

Το Internet δεν λειτουργεί

  • Αν η σύνδεση με το δρομολογητή δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα, ελέγξτε τη σύνδεση του δρομολογητή στο Internet.

Η σύνδεση με τον υπολογιστή και η σύνδεση στο Internet είναι αργές

  • Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του δρομολογητή σας για πληροφορίες σχετικά με την εμβέλεια σε εσωτερικούς χώρους, το ρυθμό μεταφοράς και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του σήματος.
  • Χρησιμοποιήστε μια υψηλής ταχύτητας (ευρυζωνική) σύνδεση στο Internet για το δρομολογητή σας.

DHCP

  • Αν η σύνδεση αποτύχει, μπορείτε να ελέγξετε τη ρύθμιση DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol/Πρωτόκολλο δυναμικής ρύθμισης παραμέτρων κεντρικών υπολογιστών) του δρομολογητή. Το DHCP πρέπει να είναι ενεργοποιημένο.