Εκτύπωση

Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης

Γρήγορες ρυθμίσεις > Επιλογές τηλεόρασης > Ρυθμίσεις > Δίκτυο και Internet > Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης

Εισαγάγετε χειροκίνητα ένα έγκυρο όνομα κεντρικού υπολογιστή διακομιστή μεσολάβησης επιλέγοντας Χειροκίνητα.

 

Διαμόρφωση δικτύου - Ρυθμίσεις διεύθυνσης ΙΡ

Γρήγορες ρυθμίσεις > Επιλογές τηλεόρασης > Ρυθμίσεις > Δίκτυο και Internet > Ρυθμίσεις διεύθυνσης ΙΡ

Αν η σύνδεση αποτύχει, μπορείτε να ελέγξετε τη ρύθμιση DHCP του δρομολογητή.
Εναλλακτικά, αν είστε προχωρημένος χρήστης και θέλετε να εγκαταστήσετε το δίκτυο ορίζοντας τη στατική διεύθυνση IP, ρυθμίστε την τηλεόραση στην επιλογή "Στατική IP".