Εκτύπωση

Ρυθμίσεις Android

Μπορείτε να ορίσετε ή να προβάλετε πολλές συγκεκριμένες ρυθμίσεις ή πληροφορίες Android. Μπορείτε να βρείτε τη λίστα των εφαρμογών που έχουν εγκατασταθεί στην τηλεόρασή σας καθώς και το χώρο αποθήκευσης που χρειάζονται. Μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιείτε με τη Φωνητική αναζήτηση. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο οθόνης ή να επιτρέψετε στις εφαρμογές να χρησιμοποιούν την τοποθεσία σας. Εξερευνήστε τις διάφορες ρυθμίσεις Android. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση www.support.google.com/androidtv.

Για να ανοίξετε αυτές τις ρυθμίσεις…

  1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις. και πατήστε OK.
  2. Εξερευνήστε τις διάφορες ρυθμίσεις Android.
  3. Πατήστε EXIT για να κλείσετε το μενού.