Εκτύπωση

Οικιακό δίκτυο

Για να απολαύσετε πλήρως τις δυνατότητες της Android TV, η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Internet.

Συνδέστε την τηλεόραση σε ένα οικιακό δίκτυο μέσω μιας σύνδεσης στο Internet υψηλής ταχύτητας. Μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόρασή σας ασύρματα ή ενσύρματα στο δρομολογητή του δικτύου σας.