Ispis

Kabel za napajanje

  • Kabel za napajanje ukopčajte u priključnicu za napajanje POWER na stražnjoj strani televizora.
  • Kabel za napajanje mora biti čvrsto ukopčan u priključnicu.
  • Pazite da utikač u zidnoj električnoj utičnici uvijek bude dostupan.
  • Prilikom iskopčavanja kabela za napajanje uvijek vucite za utikač, nikada za kabel.

Iako je potrošnja energije ovog televizora kada je u stanju pripravnosti vrlo mala, kako biste uštedjeli energiju, iskopčajte kabel za napajanje ako televizor nećete koristiti duže vrijeme.