Ispis

Televizor se ne uključuje

  • Iskopčajte kabel za napajanje iz naponske utičnice. Pričekajte jednu minutu, a zatim ga ponovo ukopčajte.
  • Provjerite je li kabel za napajanje čvrsto povezan.

Zvuk škripanja prilikom pokretanja ili isključivanja

Kada televizor uključujete, isključujete ili stavljate u stanje pripravnosti, čuje se škripanje kućišta. Škripanje je normalno i nastaje uslijed normalnog širenja i skupljanja televizora dok se hladi i zagrijava. To ne utječe na rad.

Televizor ne reagira na daljinski upravljač

Televizoru je potrebno neko vrijeme za pokretanje. U to vrijeme televizor ne reagira na daljinski upravljač ili kontrole na kućištu. To je normalno ponašanje.
Ako televizor i dalje ne bude reagirao na daljinski upravljač, možete provjeriti radi li daljinski upravljač pomoću fotoaparata mobilnog telefona. Stavite telefon u način rada fotoaparata i usmjerite daljinski upravljač prema objektivu fotoaparata. Ako pritisnete bilo koju tipku na daljinskom upravljaču i primijetite infracrveno LED treperenje kroz objektiv fotoaparata, to znači da daljinski upravljač radi. Treba provjeriti televizor.
Ako ne primijetite treperenje, možda je daljinski upravljač pokvaren ili su baterije u njemu gotovo prazne.
Ova metoda provjere daljinskog upravljača nije moguća s daljinskim upravljačima koji se bežično uparuju s televizorom.

Televizor se vraća u stanje pripravnosti nakon što prikaže zaslon pokretanja s logotipom tvrtke Sony

Kada se televizor nalazi u stanju pripravnosti, prikazuje se početni zaslon s logotipom Sony, a nakon toga se televizor vraća u stanje pripravnosti. To je normalno ponašanje. Kada se televizor iskopča i ponovo ukopča u izvor napajanja, prilikom sljedećeg pokretanja prikazat će se zaslon pokretanja. Kako biste televizor uključili iz stanja pripravnosti, tipku za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču ili televizoru.

Indikator stanja pripravnosti stalno bljeska

Iskopčajte kabel za napajanje iz naponske utičnice. Pričekajte 5 minuta prije ponovnog ukopčavanja kabela za napajanje. Informacije o rješavanju problema možete pronaći u poglavlju “Često postavljana pitanja” na našem web-mjestu za podršku u nastavku.
http://www.sony.net/androidtv-faq/